Category: Sällskapet


En vispoet alltid på de svagas sida

Posted on 14th september, by Rolf Janelm in Sällskapet, Skrivet om Cornelis. No Comments

Inför fjolårets Cornelisdag berättade sällskapets sekreterare Hasse Nilsson för tidningen Proletären om Cornelis aktiva socialism och beskriver honom där som en ”arbetarklassens kämpe även om han inte formulerar sig i speciellt politiska termer”.

Bilden till artikeln är den riktigt klassiska med de färgstarka trubadurerna Cornelis, Gösta ”Skepparn” Cervin och Fred Åkerström tågande i Vietnamdemonstrationen den 28 augusti 1965 på Hötorget i Stockholm. Demonstrationerna mot USA:s folkmord i Vietnam växte världen över och kriget stoppades. I alla Cornelis sammanhang sjunger vi alltsedan dess ”I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut”.

Som bekant skrev Cornelis också en annan vistext på samma melodi, ”En dag var hela jorden såld”, och den återges här nere under artikeln.

 

 

 

En dag var hela jorden såld

Cornelis Vreeswijk
(Musik Ed McCurdy: Last Night I Had The Strangest … Read More »


Med sällskapets stöd

Posted on 27th april, by Martin Tode in Sällskapet. No Comments

Sällskapet har tagit fram en stödstämpel, som gör det  lättare för oss för att stötta utvalda artister genom att låta dem synas i våra kanaler med vår logotyp.

Artister som jobbar med musik i Cornelis anda kan ansöka om att få ha stämpeln exempelvis på sina spelningsaffischer.

Som motprestation för stämpeln vill vi ha möjligheten att ha en person på plats som kan berätta om sällskapet för den som är intresserad och kanske vill bli medlem.

 

Här är några vi stöder:

 

Hökis Visrum

Hökarängsplan 3. T-bana Hökarängen

Medlemsavgift 100 kr (men den som vill sponsra får gärna betala lite till)

Entré medlem 100 kronor, icke medlem 120 kronor

För mer information om Hökis Visrum besök http://hokisvisrum.org/

 

MONKS Wine Room, Lilla Nygatan 2, Gamla stan, Stockholm

 

Några tidigare arrangemang som sällskapet har backat upp:

 

En saga om visan är en energirik visföreställning i två akter. Föreställningen tar sitt avstamp i några av Bellmans … Read More »


Hökis Visrum

Posted on 26th april, by Martin Tode in Sällskapet. No Comments

I Hökarängen i södra Stockholm ligger en ideell och mycket aktiv kulturförening som Cornelissällskapet starkt stöder och gärna samarbetar med – Hökis Visrum.

     Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar för att främja den svenska visan, främst då minnet av Cornelis Vreeswijk.
     I föreningslokalen på Hökarängsplan 3 finns en informativ utställning om Cornelis liv och möjlighet att köpa skivor, tröjor och mycket annat med anknytning till hr Vreeswijk. Utställningen kan också ses i 3D på föreningens hemsida.

– Varje torsdagskväll kl 19-21 är det konsert på Hökis Visrum. Lokalen öppnar kl 18.
– Varannan onsdag kl 18-22 är det Visor i Cornelis Anda då scenen står öppen för alla.
– Sista onsdagen varje månad har visrummet Filmkväll kl 19-21.
– Därutöver arrangerar man föreläsningar och gitarrkurser samt en gång i månaden barnträffen Trubadur för förskolebarn.
     Årsmedlemskap kostar 150 kr, och då får … Read More »