Verksamhetsberättelse för 2011


Posted on 26th mars, by Jocke Kellokumpu in Arkiverat, Årsmöte, Sällskapet. 1 Comment

Här är årets verksamhetsberättelse, som publicerades i Cornelisbladet och som kommer att redovisas på morgondagens årsmöte. Välkomna!

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2011 blev ett år då Cornelis Vreeswijksällskapet tog flera steg framåt. Det viktigaste var kanske att Sällskapet tryggade sin ekonomi på lång sikt genom att avveckla lokalen i Gamla Stan och flytta expeditionen till Bellmanhuset på Djurgården.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Johan Kellokumpu, ordförande, Silas Bäckström, vice ordförande, Per-Erik Sjösten, sekreterare, Anne-Pia Ahlstedt, kassör, och Hasse Nilsson. Suppleanter har Christina Hellberg och Tomas Bolme varit.

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden samt en planeringsdag. Den senare ägde rum hemma hos Silas Bäckström och ägnades helt åt framtidsfrågor. Vid utgången av 2011 hade Sällskapet 1643 medlemmar.

De senaste tre åren har Sällskapets styrelse diskuterat hur man på olika sätt skulle kunna säkra den långsiktiga verksamheten ekonomiskt. Ett av de alternativ som diskuterats har varit att avveckla museilokalen. Vid ett möte med Christina Mattsson (chef för Nordiska museet) bekräftades våra farhågor, att vi förmodligen aldrig skulle kunna räkna med någon ekonomisk hjälp från vare sig kommun eller stat.

Levde farligt

 

Museet kostade oss årligen 200.000 – 300.000 kronor. Pengar som vi måste tjäna in genom medlemsavgifter samt genom biljettförsäljning till Cornelisdagen och Minneskonserterna.

Ibland lyckades det – ibland inte! Sällskapet levde oerhört farligt ekonomiskt. Vi fick t o m. vid ett tillfälle låna pengar för att kunna betala hyror m m. Trots detta kunde Sällskapet i elva år driva ett jättefint Cornelismuseum, som besöktes av tusentals Cornelisbeundrare och kunde verkligen leva upp till måttot ”att sprida kännedom om Cornelis, som poet, sångare och person till kommande generationer”.

Ovan nämnda Christina Mattsson berättade att hon gärna ville försöka hjälpa Cornelissällskapet ur den prekära situationen. Genom henne öppnades en möjlighet för oss att få administrativa lokaler i Bellmanhuset på Gröna Lund, tillsammans med Taubesällskapet och Bellmansällskapet.

Att driva en föreningsverksamhet och ge de närmare 1700 medlemmarna den service de har rätt till kräver ett kansli. Nu fanns den en lösning på ett av problemen.

I april 2012 fick Sällskapet tillgång till en fin kanslilokal i Bellmanhuset. Där delar vi ett våningsplan med Bellman- och Taubesällskapen. Detta har inneburit att vi fått en mycket god kontakt med dessa sällskap. Styrelsen räknar med att samarbetet också kommer att utvecklas på ett sätt som kommer att gynna alla tre sällskapen. Efter en tids inkörning i de nya lokalerna är vi nu etablerade med vårt kansli där Inger Eklund och Christina von Kokowska Walter svarar för den dagliga verksamheten som numera också omfattar bokföring och fakturering. Detta har i sin tur inneburit att vi kunnat avveckla den externa hjälp vi haft för dessa uppgifter.

 

Stadsmissionen övertog museilokalen

Att sälja museilokalen i Gamla Stan tog längre tid än beräknat. Flera spekulanter godkändes inte av fastighetsägaren. Det var först när vi presenterade Stockholms Stadsmission som hyresvärden gav klartecken till överlåtelsen. En bättre efterträdare till Cornelismuseet hade vi aldrig kunnat hitta. Stadsmissionen lämnade dessutom det högsta budet på lokalen.

Kvar står frågan om hur utställningen om Cornelis skall kunna visas för en stor allmänhet även i fortsättningen. Arbetet med att etablera ett ”Visans hus” i Stockholm pågår tillsammans med Bellman- och Taubesällskapen. Det är styrelsens förhoppning att under 2012 kunna öppna någon form av Cornelisutställning i Stockholm.

I samband med lanseringen av filmen ”Cornelis” erbjöd Warner Music Sällskapet ett samarbete om hemsida. Det samarbetet har upphört och Sällskapet har nu åter ensamt kontrollen över hemsidan. Den nya hemsidan har utvecklats i samarbete med konsultföretaget Cloudberry communications och dess medarbetare Joakim Lind, som f ö är medlem i Sällskapet. Vi har även etablerat en Facebookgrupp och ett Twitterkonto.
En kommunikationsgrupp har också bildats för spridning av kunskap om Cornelis Vreeswijk och Sällskapet i olika media. Medlemstidningen ”Cornelisbladet” utkom med fyra nummer under året.

Många arrangemang

 

Två arrangemang som väcker stor uppmärksamhet är Cornelisdagen på Mosebacke och Minneskonserten i Katarina kyrka. Cornelisdagen 2011 ägde rum den 7 augusti. Det var 24:e gången arrangemanget genomfördes och för första gången i heldagsregn. Medverkande artister var bl a Lill Lindfors, Tommy Körberg, CajsaStina Åkerström, Jojje Wadenius, Claes&Bengan Jansson, Sid Jansson samt Kjell Öhman. Stiftelsen Cornelis Vreeswijks Minne delade ut Cornelispriset till sångaren och låtskrivaren Olle Ljungström.

Minneskonserten gavs inför två fullsatta hus den 12 november. Även här medverkade Lill Lindfors och Claes Jansson nu tillsammans med Nina Ramsby, Finn Zetterholm och Björn J:son Lindh och Marie Nordenmalm. Talet till Cornelis´ minne hölls av kulturjournalisten Kalle Lind.

 

Efter att Riksteatern tagit över Mosebacke Etablissemang hösten 2010 gjordes en större renovering som blev klar våren 2011. Detta medförde att Visafton i Cornelis´ anda endast kunde genomföra fyra gånger under året. På dessa kvällar har mer eller mindre kända förmågor från vårt avlånga land äntrat scenen och tolkat Cornelis´, samt egna och andras visor. Dessa har visat på att det finns gott hopp för visans framtid. Dragplåster till kvällarna har varit Stina Berge, Povels Naturbarn med Lotta o Mikael Ramel, Anita Strandell, Jack Vreeswijk. Konferencierer har Dick Pålsson, Dag Palm, Lasse Zackrisson och Fredrik af Trampe varit. Ansvarig för kvällarna har Gun Hemström varit assisterad av Olle Nyman och Kerstin Bergquist.

Även på andra håll i landet uppmärksammas Cornelis Vreeswijk och Sällskapet på olika sätt bl a av Sällskapets lokalavdelningar i Sundsvall, Gävle och Uddevalla. Sundsvallsavdelningen arrangerade sin traditionsenliga Marknadsfinal i anslutning till Vattjoms marknad i maj under medverkan av BMD&Don Quixote. I augusti arrangerade man för tredje året ”Visor på Smedjan” i Sörfors.

Sällskapet skulle inte kunnat genomföra sina olika arrangemang utan ett helhjärtat stöd från alla de Cornelisentusiaster som ställer upp ideellt på Cornelisdagen, Minneskonserten och expeditionen. Styrelsen tackar alla dessa, ingen nämnd och inge glömd, för deras insatser.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.