Kallelse


Posted on 21st april, by Martin Tode in Arkiverat, Sällskapet. Kommentarer inaktiverade för Kallelse

Kallelse till extra insatt årsmöte för Cornelis Vreewijksällskapet den 29 april 2014 klockan 19.00 på restaurang Kaffegillet, Trångsund 4, i Gamla Stan i Stockholm.

 

Dagordning

 

§ 1                Upprättande av röstlängd

§ 2                Val av ordförande vid årsmötet

§ 3                Val av sekreterare för årsmötet

§ 4                Val av justeringsmän

§ 5                Godkännande av kallelsen

§ 6                Godkännande av revisionsberättelsen

§ 7                Övriga frågor

§ 8                Avslutning

 

 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Kommentarer inaktiverade.