Dags för årsmöte 2016


Posted on 4th april, by Jerker Larsson in Arkiverat. Kommentarer inaktiverade för Dags för årsmöte 2016

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till  årsmöte den 6 april 2016 kl 19 på Engelen Kornhamnstorg 59b Gamla stan.

DAGORDNING

§1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.

§2 Godkännande av kallelse till årsmötet.
§3 Godkännande av dagordning.

§4 Föredragning av verksamhetsberättelsen.

§5 Föredragning av revisionsberättelsen.

§6 Fastställande av resultat och balansräkning.

§7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8 Fastställande av medlemsavgift.

§9 Val av styrelseledamöter samt suppleanter.

§10 Val av revisorer och suppleanter.

§11 Val av valberedning samt sammankallande för denna.

§12 Fastställande av arvoden.

§13 Behandling av inkomna motioner.

§14 Godkännande av genomgångna stadgar.

§15 Övriga frågor.

§16 Avslutning.

Har du betalat din medlemsavgift i år? Vi hoppas förstås att du även i år vill betala medlemsavgiften och därmed hjälpa oss att infria vårt övergripande mål ”Att sprida kännedom om Cornelis som person, hans musik och poesi till kommande generationer samt att främja visan”.

Tackar på förhand och hoppas på ett gott Cornelisår.

Kommentarer inaktiverade.