Category: Årsmöte


Verksamhetsberättelse för 2011

Posted on 26th mars, by Jocke Kellokumpu in Arkiverat, Årsmöte, Sällskapet. 1 Comment

Här är årets verksamhetsberättelse, som publicerades i Cornelisbladet och som kommer att redovisas på morgondagens årsmöte. Välkomna!

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2011 blev ett år då Cornelis Vreeswijksällskapet tog flera steg framåt. Det viktigaste var kanske att Sällskapet tryggade sin ekonomi på lång sikt genom att avveckla lokalen i Gamla Stan och flytta expeditionen till Bellmanhuset på Djurgården.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Johan Kellokumpu, ordförande, Silas Bäckström, vice ordförande, Per-Erik Sjösten, sekreterare, Anne-Pia Ahlstedt, kassör, och Hasse Nilsson. Suppleanter har Christina Hellberg och Tomas Bolme varit.

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden samt en planeringsdag. Den senare ägde rum hemma hos Silas Bäckström och ägnades helt åt framtidsfrågor. Vid utgången av 2011 hade Sällskapet 1643 medlemmar.

De senaste tre åren har Sällskapets styrelse diskuterat hur man på olika sätt skulle kunna säkra den långsiktiga verksamheten ekonomiskt. Ett av de alternativ som diskuterats har varit att avveckla museilokalen. … Read More »