Cornelis sjunger Taube (1969)

Cornelis sjunger Taube (1969)

Skivan finns på Spotify

Producent: Anders Burman
Metronome MLP 15347

Sida A:
Sjuttonde balladen
Byssan lull
Den glade bagaren i San Remo
Dansen på Sunnanö
Nudistpolka
Skärgårdsfrun
Ingrid Dardels polska

Sida B:
Vals i Valparaiso
Och skulle det så vara
Oxdragarsång
Cervantes (Till Gunnar Ekelöf)
Fritiof Anderssons paradmarsch
Jag är fri, jag har sonat