Getinghonung (1974)

Getinghonung (1974)

Skivan finns på Spotify

Producent: Göte Wilhemson
Philips 6423 076

Sida A:
Jag och Bosse Lidén
Shåwinistblues
Getinghonung a la flamande
Kalle Holm
Polaren Pär hos det sociala
Vårvisa

Sida B:
Lill-Klas´ elektriska bas
Getinghonung a la Berzelii
Po rom pom po´n
Den falska flickan
Getinghonung Provencale
Droskblues