Narrgnistor och transkriptioner (1976)

Narrgnistor och transkriptioner (1976)

Skivan finns på Spotify

Phonogram A/R manager: Audun Tylden
Philips 6423 086

Sida A:
Balladen om båtsman Charlie Donovan
Herreman Jarl den onde
Till Bacchus på Bellmans vis
En inskription
Visa till polaren Pär när han gick in i dimman
Visa till dig

Sida B:
Till visans vänner
Åttio (80) små lökar
Visa vid Nybroviken
Marcuses skog
Transkription för Sören Kierkegaard
Balladen om Nils Johan Einar Ferlin