Spring mot Ulla, spring: Cornelis sjunger Bellman (1971)

Spring mot Ulla, spring: Cornelis sjunger Bellman (1971)

Skivan finns på Spotify

Producent: Göte Wilhelmson
Philips 6313 010

Sida A:
Epistel no.67 “Fader Movitz, Bror”
Epistel no.43 “Värm mer öl och bröd”
Epistel no.40 “Ge rum i bröllopsgåln”
Epistel no.36 “Vår Ulla låg i sängen och sov”´
Epistel no.72 “Lemnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton”
Epistel no.68 “Movitz i afton står baln”
Epistel no.28 “Igår såg jag ditt barn, min Fröja”

Sida B:
Epistel no.48 “Solen glimmar blank och trind”
Epistel no.7 “Fram med basfiolen, knäpp och skruva”
Epistel no.81 “Märk hur vår skugga”
Epistel no.24 “Kära syster, mig nu lyster”
Epistel no.27 “Gubben är gammal, urverket dras”
Epistel no.71 “Ulla, min Ulla säg får jag dig bjuda”